Produkty Milanella do stosowania w okresie laktacji

przy utrudnionym wypływie mleka
Najważniejszym działaniem jest usprawnienie przepływu pokarmu przez gruczoł piersiowy
Czytaj więcej

Milanella do stosowania przy utrudnionym wpływie mleka

Milanella Complex

Utrzymuje fizjologiczny stan piersi, co wpływa pozytywnie na nabrzmienie w obrębie gruczołu piersiowego(6,7) oraz optymalizuje przepływ mleka przez gruczoł piersiowy(1)

Milanella Biom

Uzupełnia mikrobiotę kanalików mlecznych przy utrudnionym wypływie mleka(3,4) oraz uzupełnia i reguluje mikrobiotę przewodu pokarmowego mamy i dziecka (10)

Milanella Żel

Żel do pielęgnacji skóry piersi podczas wzmożonego napływu pokarmu

Bromelina i Lecytyna w karmieniu piersią

Synergistyczne działanie przy utrzymaniu fizjologicznego stanu piersi

Lecytyna
Very low Risk. Safe. Compatibile. Minimal risk for breastfeeding and infant.

Bazy e-lacation, LactMed i Dr Lact potwierdzają brak przeciwskazań do stosowania bromelaniny oraz lecytyny u kobiet w okresie laktacji.

Bromelanina
Very low Risk. Safe. Compatibile. Minimal risk for breastfeeding and infant.

Stosowanie lecytyny jest zalecane w protokole Postępowania w przypadku zablokowania przewodu mlecznego (Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Położnych)(11)

Dlaczego warto wybrać odolejoną lecytynę rzepakową?

  • Zmniejsza lepkość mleka i ułatwia jego wypływ(1)

  • Wspiera utrzymanie fizjologicznego stanu piersi(1)

  • Zawiera mniej nasyconych kwasów tłuszczowych niż lecytyna sojowa(12)

  • Zawiera więcej fosfolipidów w mniejszej porcji lecytyny w porównaniu do standardowej lecytyny płynnej(13)

  • Zawiera więcej nienasyconych kwasów tłuszczowych w porównaniu do lecytyny sojowej(12)

  • Wspieranie utrzymania fizjologicznego stanu piersi

  • Więcej korzystnych kwasów omega-3, omega-6 

  • Mniej kwasów nasyconych

  • Mniejsza lepkość mleka i jego łatwiejszy przepływ

  • Więcej fosfolipidów w mniejszej porcji lecytyny

Piśmiennictwo

1. Lauwers, J., Swisher, A. Counseling the nursing mother: A lactation consultant’s guide. (5th ed.) Sudbury (MA): Jones & Bartlett. (2011).

2. Indrani D and Sowmya MV, J Reprod Med Gynecol Obstet 2019, 4: 023; 2. Journal of Human Lactation · September 2006 Recurrent Plugged Ducts.

3. Badanie własne producenta (przechodzenie Lactobacillus salivarius SGL03 do mleka).

4. Kang, M. S. et al. Antimicrobial activity of Lactobacillus salivarius and Lactobacillus fermentum against Staphylococcus aureus. Pathog. Dis. 75, 1–10 (2017).

5. Karmienie piersią w teorii i praktyce, pod red. M. Nehring-Gugulskiej; 2017.

6. Chakraborty, A. J. et al. Bromelain a potential bioactive compound: A comprehensive overview from a pharmacological perspective. Life 11, 1–26 (2021).

7. Bhoobalakrishnan, M. S., Rattan, V., Rai, S., Jolly, S. S. & Malhotra, S. Comparison of efficacy and safety of bromelain with diclofenac sodium in the management of postoperative pain and swelling following mandibular third molar surgery. Adv. Oral Maxillofac. Surg. 3, 100112 (2021).

8. Rathnavelu, V., Alitheen, N. B., Sohila, S., Kanagesan, S. & Ramesh, R. Potential role of bromelain in clinical and therapeutic applications (Review). Biomed. Reports 5, 283–288 (2016).

9. Watters, C. M., Burton, T., Kirui, D. K. & Millenbaugh, N. J. Enzymatic degradation of in vitro Staphylococcus aureus biofilms supplemented with human plasma. Infect. Drug Resist. 9, 71–78 (2016).

10. Allan Walker, W. & Shuba Iyengar, R. Breast milk, microbiota, and intestinal immune homeostasis. Pediatr. Res. 77, (2015).

11. http://www.ptpol.pl/media/dopobrania/ZG_PTPol_rekomendacje_standard_porady_laktacyjnej_poloznej.pdf

12. Kucia, M. Właściwości oraz zastosowanie fosfatydylocholiny roślinnej w medycynie, farmacji i kosmetologii. Kosmetologia Estet. 7, 29–35 (2018)

13. American Lecithin Company. Lecithins and phospholipids: a simple guide to use and selection. 1–19 (2009)

14. Spectrum, T. M. et al. Academy of Breastfeeding Medicine Clinical Protocol #36: The Mastitis Spectrum, Revised 2022. 17, 360–376 (2022).

15. Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M. Protokół leczenia zapalenia piersi Ginekologia po Dyplomie 2016 05 (https://podyplomie.pl/ginekologia/22713,protokol-leczenia-zapalenia-piersi).

16. Fernández, L. et al. Prevention of Infectious Mastitis by Oral Administration of Lactobacillus salivarius PS2 during Late Pregnancy. Clin. Infect. Dis. 62, 568–573 (2016).

17. Badanie własne producenta.

18. Le Bastard, Q. et al. The effects of inulin on gut microbial composition: a systematic review of evidence from human studies. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 39, 403–413 (2020).

19. Kucia, M., Wietrak, E., Szymczak, M. & Kowalczyk, P. molecules Effect of LigiLactobacillus salivarius and Other Natural Components against Anaerobic Periodontal Bacteria. doi:10.3390/molecules25194519.

20. Federici F. i wsp."Screening for inhibitory activity of Lactobacillus salivarius SGL03 against oral pathogenes and its efficacy in improving oral health. 

 

Prawo UE zakazuje podawania oświadczeń dotyczących wpływu bromelainy, lecytyny oraz Lactobacillus salivarius SGL03 i inuliny na zdrowie człowieka. Z tego względu na naszej stronie i na oznakowaniach naszych produktów nie podajemy takich oświadczeń zdrowotnych.

Udostępniamy natomiast rzetelne badania przeprowadzone nad tymi surowcami byś mógł / mogła skorzystać z praw gwarantowanych w art. 54 i 73 Konstytucji RP: swobody otrzymywania informacji i swobody korzystania z wyników badań naukowych.